Presentació
INDUSTRIAL
Presentacions en rotlles o carrets industrials de 50 a 200 metres segons article i tipus de manipu- lació.
Presentació
MERCERIA
Preparats per merceria en rotlles o carrets de 5 a 25 metres depe- nent de cada article.